четверг, 21 января 2021 г.

Зразки документів про освіту

                                                           ФІРМОВИЙ БЛАНК

 

Директору Науково-методичного

центру професійно-технічної освіти

у Запорізькій області

Олександру ПАРЖНИЦЬКОМУ

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва

про здобуття повної загальної середньої освіти

для закладу професійної (професійно-технічної) освіти

 

Керівництво ________________________________________________

Повна назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти

просить виготовити дублікат свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для випускника ______ року назва закладу освіти на момент закінчення.

 

№ 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові випускника

Номер і серія оригіналу свідоцтва про повну загальну середню освіту

Дата народження

Серія і номер паспорту

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ____________                  ____________________

                    (підпис)                            (прізвище, ініціали)

М.П.

"_____"____________ р.

Відповідальний _______________________                    ____________   

                                 (прізвище, ініціали)                                       (телефон)                                           ФІРМОВИЙ БЛАНК

                                                                         Директору Науково-методичного центру

                                                                         професійно-технічої освіти у Запорізькій області

                                                                         Олександру ПАРЖНИЦЬКОМУ

                                                       

                                                   ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виправлення свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу професійної (професійно-технічної) освіти

 

Повна назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за статутними документами) просить унести зміни в попереднє замовлення на виготовлення документів про освіту для випускників _________ року згідно з поданим нижче списком.                                       (дата закінчення)

  Дата вручення свідоцтв _________________


№ з/п

Поточне найменування закладу освіти  

Найме­нування закладу освіти на момент закінчення 

Назва документа про освіту

Прізвище, ім’я, по батькові випускника

було

треба

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ____________                ____________________

                             (підпис)                                (прізвище, ініціали)

М.П.

"_____"____________ р.

Відповідальний _______________________            ____________

    (прізвище, ініціали)                                        (телефон)

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                                             

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

Директор

Науково-методичного центру

___________________________________

професійно-технічної освіти у

___________________________________

Запорізькій області

___________________________________

_________________ О. ПАРЖНИЦЬКИЙ

____________________ П.І.Б. Директора

 

Акт повернення№___

від «___»________ року

про повернення на знищення не виданих документів про освіту

 

Замовник ___________________ з одного боку, та Виконавець Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області з іншого боку склали цей Акт про те, що Замовником повернено, а Виконавцем прийнято на знищення документи  про освіту в кількості __ шт., відповідно до наведеного нижче списку.

 

№з/п

П.І.Б.

Назва документу про освіту

Номер та серія документу

Причина повернення

1

 

 

 

 

 Складено в 3-х примірниках:

1-й примірник

2-й примірник

3-й примірник

 

Від Виконавця

 Директор Науково-методичного центру
 професійно-технічної освіти у Запорізькій області

 ________________ О. ПАРЖНИЦЬКИЙ

__________________20__ р.

Від Замовника

 Директор ________________________

_________________________________

_______________________П.І.Б. Директора 

__________________20__ р.


ФІРМОВИЙ БЛАНК

 

Директору Науково-методичного

центру професійно-технічної освіти

у Запорізькій області

Олександру ПАРЖНИЦЬКОМУ

 

 

Назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти просить виготовити  ____ шт. документів про освіту для випускників 2021 року згідно з поданим нижче списком ( з них ____шт. за держзамовленням та 0 шт. за контрактом).

з/п

Назва закладу освіти  

Кількість документів

Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та додатки до них

Усього

Загальні

Срібна медаль

Золота медаль

Додатки до них

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                               ____________                       ____________________

                                                    (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

М.П.

 

Головний бухгалтер            ____________                       ____________________

                                                  (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

 

Відповідальний _______________________                    ____________

          (прізвище, ініціали)                      (телефон)


Пам’ятка щодо замовлення документів про освіту

 

Пам’ятка щодо замовлення документів про освіту!!!

 

1.   Картка Документа, що виправляється, утрачає чинність з моменту подання замовлення на виправлення та підлягає обов'язковому поверненню Уповноваженому органу та знищенню. Видача Картки виправленого Документа (Передрук) здійснюється тільки після повернення Картки первинного Документа.

2.У Замовленні на виправлення вказується дата вручення Картки виправленого Документа. На Картці відтворюється назва, яку мав заклад професійної (професійно-технічної) освіти на момент закінчення його випускником. Печатка, посада керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпис, прізвище та ініціали на Картці відтворюються чинними на дату вручення Картки виправленого Документа.

 Для замовлення на виправлення свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу професійної (професійно-технічної) освіти (передрук) Замовник надає Уповноваженому органу наступні документи:

- Підтвердження на замовлення на виправлення свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2 екз.);

- Оригінал Документу;

- Акт на знищення документу (3 екз.);

- Копія паспорту випускника;

- Копія ідентифікаційного номеру фізичної особи.

 Для замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  для закладу професійної (професійно-технічної) Замовник надає Уповноваженому органу наступні документи:

- Підтвердження на замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  для закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2 екз.);

- Копія паспорту випускника;

- Копія ідентифікаційного номеру фізичної особи

- Завірену виписку з книги обліку і видачі документів про здобуття загальної середньої освіти та обліку додатків до них, срібних і золотих медалей із ксерокопією титульної сторінки книги (журналу) та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою Картки Документа.

 Усі документи та ксерокопії завіряються мокрою печаткою та підписом керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

четверг, 7 ноября 2019 г.

Моє планування


ПЛАН

роботи методиста Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Запорізькій області
Соловйової Аліни Олександрівни
на жовтень 2019 року

Зразки документів про освіту

                                                                          ФІРМОВИЙ БЛАНК   Директору Науково-методичного центру профес...